Niet zomaar een winkel!

6 december 2017


In oktober 2018 wordt voor de 24ste keer de Christelijke Kinderboekenmaand georganiseerd. Dit keer is het thema ‘Door dik en dun’. Dit thema sluit aan bij het thema van de algemene Kinderboekenweek ‘Vriendschap’.
 
Speciaal voor de Christelijke Kinderboekenmaand worden er weer drie actieboeken uitgegeven die passen bij het thema.
- Het prentenboek voor de onderbouw wordt gemaakt door Marieke ten Berge (Uitgeverij Columbus).
- Janny den Besten (De Banier) is de auteur van het actieboek voor de middenbouw
- Anke van der Pol (Ark Media) schrijft het actieboek voor de bovenbouw. Ook verschijnt er een nieuwe cd in de serie Oké4kids. Voor leerkrachten van basisscholen wordt een werkboek gemaakt met lessuggesties en verwerkingen rond het thema en de actieboeken.


Terug naar het overzicht